Hontai Yoshin ryu Jujutsu

Hontai Yoshin Ryu – Eesti facebookis

Hontai Yoshin-ryu tähendab otsetõlkes “Pajuhinge koolkond”.  Selle vana klassikalise koolkonna õpetamisega tegeldakse Budokanis Hikari dojos, sensei Priit Dello juhendamisel.
priit.dello@mail.ee või helistada 56 494 427.

Hontai Yoshin-ryu sai alguse 17. sajandi Jaapanis. Koolkond loodi samuraide lähivõitluse tehnikaks ja taktikaks. Peakorter asub Jaapanis ja koolkonna peaõpetaja on 19. soke (koolkonna peamees) Kyoichi Inoue.
Hontai Yoshin-ryu ajaloost saab lähemalt lugeda selle peakorteri kodulehelt ja wikist.

Hontai Yoshin-ryu jujutsu ühendab endas välise rahu, sisemise otsustusvõime ja suuremeelsuse. Pehmus ja jõud täiendavad teineteist loomulikul moel. Pehmust kasutatakse ründaja peatamiseks või kõrvale juhtimiseks ning sellega käib kaasas vajalikul määral jõu kasutamine vastase kontrollimiseks ja võitmiseks. Seda kajastab ka koolkonna nimetus: hontai (hon – keskne/tuum, tai – keha) yoshin (yo – paju, shin – meel/hing) ryu (koolkond) ju (pehme/õrn) jutsu (kunst/tehnika). Nimi rõhutab paju paindlikkust, mis annab teda mõjutavale jõule järele murdumata.

Hontai Yoshin-ryu jujutsu baastehnikad on katad, mida harjutatakse paaris. Katat harjutades õpitakse tehnikate õiget ja toimivat suunda, kontrollitud distantsi vastasest ja õiget suhtumist võitlussituatsiooni. Oluline on vastase tasakaalust välja viimine kasutades selleks ründaja oma jõudu. Ju Jutsu harjutaja suudab enam, kui rünnakujõule vastata – ta suudab seda juhtida.

Hontai Yoshin-ryu jujutsu tehnikad koosnevad:
* löökidest närvipunktidesse  (ate)
*  liigeste sidumistest/lukustamisest  (gyaku)
* heidetest (nage)
*  kägistusvõtetest (shime)
* keha parandavatest harjutustest  (katsu)

Lisaks relvadeta võitlusele harjutatakse ka traditsiooniliste jaapani relvadega:
*  pika mõõgaga (katana)
* lühikese mõõgaga  (kodachi)
* noaga (tanto)
* pika kepiga  (chobo)
* lühikese kepiga  (hanbo)

Jujutsu valdamine nõuab palju teadmisi inimese füüsilisest, psühholoogilisest ja emotsionaalsest olemusest. Keha tundmist kasutatakse vastase tasakaalust välja viimisel ja kontrollimisel, kuni meelte tunne annab jujutsukale võimaluse murda vastase hingeline tasakaal.

Hontai Yoshin-ryu jujutsu Eestis

Hontai Yoshin-ryu jujutsu alustas Eestis oma tegevust 1996. aasta detsembris Tallinnas. Läbi Soome peakorteri, mida juhtis Kauko Uusoksa-sensei ja aastast 2007 Mikko Sallinen-sensei, on meil tihedad sidemed Jaapani ja teiste maade Hontai Yoshin-ryu jujutsu õpetajatega. Igal aastal toimuvad treeninglaagrid, kus õpetajateks oma ala meistrid Jaapanist, Soomest, Eestist. Head suhted on teiste Eestis tegutsevate võitluskunstide klubide ja õpetajatega.